Cristina Tarradellas

1996
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
1997
Memòria de llicenciatura amb el títol Topografia urbana de Sevilla durant l’Antiguitat Tardana dirigida pel Dr. Josep Mª Gurt i Esparraguera. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
1997 – 1999
Programa de doctorat Socioeconomia de la Prehistòria – Baixa Romanitat. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
2010
Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història.
2012
Reconeixement de la suficiència investigadora en el programa de doctorat que preveu l’article 6 de RD 185/1985.
  • «Transformaciones urbanas en la zona del conjunto termal de Legio VII, Gemina (León)», Termalismo antiguo: I Congreso Peninsular: actas, Arnedillo (La Rioja). 3 – 5 de octubre, 1996 (1997), pág. 503 – 510.
  • «Topografia urbana de Sevilla durante la Antigüedad Tardía», V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: Cartagena 16 – 19 d’Abril de 1998 (1999)
  1. «Transformaciones urbanas en la zona del conjunto termal de Legio VII, Gemina (León)», Termalismo antiguo: I Congreso Peninsular: actas, Arnedillo (La Rioja). 3 – 5 de octubre, 1996 (1997), pág. 503 – 510.
  2. «Topografia urbana de Sevilla durante la Antigüedad Tardía», V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: Cartagena 16 – 19 d’Abril de 1998 (1999)