Sant Pere de Sorpe

Escenes del Nou Testament al mur septentrional