Pintures de Sant Joan de Boí - MNAC

Absis lateral nord. Secció triangular sobre el arc Fragment del bestiari Mur occidental nau lateral nord, mur sud, en alt sobre el tercer Nau nord (mur nord) Nau nord (mur nord). Escena de joglaria Nau nord (mur nord). Escena de joglaria Nau nord (mur nord). Escena de joglaria Nau nord (mur nord). Escena de joglaria Nau nord (mur nord). Finestra y Apòstol Nau nord (mur nord). Luneta de la porta Nau nord (mur sud) Nau nord (mur sud) Nau nord (mur sud). Arc amb intradós amb animals Nau nord (mur sud). Arc amb intradós amb animals Nau nord (mur sud). Arc amb intradós amb animals Nau sud (mur nord) Arc amb intradós amb figuració Nau sud (mur nord) Arc amb intradós amb figuració Nau sud (mur nord). Arc amb intradós amb animals Nau sud (mur nord). Arc amb intradós amb animals Nau sud (mur nord). Arc amb intradós amb animals ( Nau sud (mur nord). Arc amb intradós amb figuració Nau sud (mur nord). Arc amb intradós amb figuració Nau sud (mur sud) Nau sud (mur sud) Nau sud (mur sud) Nau sud (mur sud) Nau sud (mur sud). Lapidació de Sant Esteve Portalada (porta nord) Portalada (porta nord) Portalada (porta nord) Portalada exterior (porta nord) Portalada exterior (porta nord) Portalada pintada (porta nord)