Sant Pere d´Àger

Àbsis (registre intermig) Àbsis (registre intermig)