Sant Esteve d´Andorra

Absidiola i paret nord Absidiola nord Absidiola nord. Conca Absidiola nord. Conca Absidiola nord. Registre inferior Absis central. Conca Absis central. Conca Absis central. Conca Absis central. Registre intermedi Paret Nord