Dr. Carles Mancho

carles.mancho       ub.edu

Forma part, des de la seva creació en 1996, del grup de recerca consolidat ArsPicta. En aquell any acaba la seva tesi de llicenciatura, dirigida per la Dra. M. Guardia, amb la recerca Les pintures murals de Sant Pere de Sorpe (s. XII). Descripció i iconografia. Aquest treball, que a banda d'alguns articles ha romàs inèdit, serà reconegut amb el Premi Extraordinari de Llicenciatura. En aquell mateix any ingressa, com a professor associat, al Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona per a impartir docència en art antic i medieval. En 2003 defensa la seva tesi doctoral, dirigida per la Dra. M. Guardia, La pintura mural a Catalunya durant l'Alta Edat Mitjana, treball que li valdrà, el Premi Extraordinari de Doctorat, la Menció Doctor Europaeus, i el IXe Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. Aquest treball ha de veure la llum, traduït al francès amb el títol La peinture murale en Catalogne pendant le Haut Moyen Âge, al llarg del 2009 i dins la col·lecció «culture et sociétés médiévale» dirigida des del Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers (França). Ha impartit ininterrompudament la seva docència al citat departament de la Universitat de Barcelona, on des del 2008 és professor titular d'Història de l'Art de Roma i l'Antiguitat Tardana i d'Història de l'Alta Edat Mitjana. La concessió de diversos ajuts li han permès d'aprofundir les seves recerques amb estades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el CÉSCM de Poitiers. Cal destacar d'entre aquestes ajuts el de Becari de la Real Academia Española en Roma l'any 2005.

En l'actualitat compagina la seva activitat docent i de recerca amb la direcció de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona, del que n'és, a més, fundador. Les seves línies de recerca individuals són per al proper quadrienni (2009-2012) :

 1. L'estudi de les decoracions murals d'època carolíngia. Això es concreta en l'estudi del conjunt de pintura mural de l'església de Santa Prassede (Roma) de l'inici del segle 9.
 2. L'estudi teòric de la relació entre suport, visibilitat, text i decoració en l'edifici religiós medieval.
 3. L'estudi teòric de la relació entre memòria, realitat artística i les conseqüències de tipus epistemològic d'aquesta relació.
 • MANCHO, Carles. “Tradicions iconogràfiques i formals en la pintura preromànica”. Dins P. de Palol (dir.), Del Romà al Romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV-X. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 423-430.
 • MANCHO, Carles. “La peintures dans le cloître: l'exemple de Sant Pere de Rodes”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2003, XXXIV, p. 115-133.
 • MANCHO, Carles. “Campdevànol, Ripoll et la culture carolingienne”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2006, XXXVII, p. 197-210.
 • MANCHO, Carles. “L'estuc en Catalogne, carrefour des cultures?”. Dins Ch. Sapin (dir.), Stucs & décors de la fin de l'antiquité au moyen âge (Ve-XIIe siècle). Actes du colloque international tenu à Poitiers du 16 au 19 septembre 2004. Turnhout: Brepols, 2006, p. 167-178.
 • MANCHO, Carles. “Els grans conjutns de pintura murald el segle XII”. Dins El romànic i la Mediterrània. Catalunya-Toulouse-Pisa. 1120-1180 (Museu Nacional d'Art de Catalunya, 29 de febrer-18 de maig 2008). Barcelona: MNAC, 2008, p. 159-167.
 • MANCHO, Carles. “L'oubli du passé. Les origines de l'art médiéval en Catalogne”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2008, XXXIX, p. 283-295.
 1. “Tradicions iconogràfiques i formals en la pintura preromànica”. Dins P. de Palol (dir.), Del Romà al Romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV-X. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 423-430.
 2. “La peintures dans le cloître: l'exemple de Sant Pere de Rodes”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2003, XXXIV, p. 115-133.
 3. “Campdevànol, Ripoll et la culture carolingienne”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2006, XXXVII, p. 197-210.
 4. MANCHO, Carles. “L'estuc en Catalogne, carrefour des cultures?”. Dins Ch. Sapin (dir.), Stucs & décors de la fin ded l'antiquité au moyen âge (Ve-XIIe siècle). Actes du colloque international tenu à Poitiers du 16 au 19 septembre 2004. Turnhout: Brepols, 2006, p. 167-178.
 5. “Els grans conjutns de pintura murald el segle XII”. Dins El romànic i la Mediterrània. Catalunya-Toulouse-Pisa. 1120-1180 (Museu Nacional d'Art de Catalunya, 29 de febrer-18 de maig 2008). Barcelona: MNAC, 2008, p. 159-167.
 6. “L'oubli du passé. Les origines de l'art médiéval en Catalogne”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2008, XXXIX, p. 283-295.