Avís legal

Els dominis d'Internet arspicta.net i arspicta.cat són de titularitat del grup de recerca Ars Picta.

Tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les animacions, el programari i qualsevol altre material que aparegui en els dominis, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen al grup Ars Picta o a les entitats vinculades a Ars Picta, o bé a tercers que n'hagin autoritzat l'ús a Ars Picta.

Ars Picta es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des del domini, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

Les dades personals que Ars Picta eventualment sol·liciti als usuaris es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Ars Picta no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Ars Picta no és responsable dels continguts de les pàgines o de sistemes de tercers connectats amb el domini del grup a través d'enllaços.

Les fotografies que corresponen a les obres conservades al MNAC ens han estat cedides, mitjançant un conveni, per a utilitzar en baixa resolució en aquesta pàgina web:

© MNAC-Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona
Fotógrafos: Calveras/Mérida/Sagristà

Ars Picta es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts del domini, així com els termes i les condicions d'aquest avís.